RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 557 ze zmianami)
  • Statutu,
  • Wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Olsztyn.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.Opublikował: Łukasz Rybicki
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Łukasz Rybicki
Dokument z dnia: 01.06.2016
Dokument oglądany razy: 391