RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189),
  • Statutu,
  • Wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Olsztyn.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.Opublikował: Katarzyna Wojciechowska
Publikacja dnia: 13.04.2018
Podpisał: Łukasz Rybicki
Dokument z dnia: 01.06.2016
Dokument oglądany razy: 572